Mapa Česka Jednorázové akce Stálé expozice Pohledy s hrady a zámky Panofotky Diskuzní fórum Naše služby Přidat objekt English version
Hrady, zámky a jiné památky Muzea a galerie Hotely, penziony a jiné ubytování Restaurace English version

 
 
   
 Tato sekce    Náš tip

   Vyhledat
   Nalezeno
   Detaily památky
 
Jakoukoli fotografii z této či libovolné jiné stránky našeho serveru můžete poslat jako elektronickou pohlednici, stačí na ni klep-nout.
 
 

 
 • Poslední prohlídka začíná obvykle délku jedné prohlídky před koncem otevírací doby.
 • Vstupné: plné, snížené (např. děti, studenti, důchodci), ci-zinci plné, cizinci snížené (zpravidla s cizojazyčným výkladem).
   
 • Seznam doporučené literatury získáte po klepnutí na odkaz.

 
 
 
 • Hrad Mladá Boleslav,   okres Mladá Boleslav
Adresa:  Staroměstské náměstí 1
29380  Mladá Boleslav
Email:  ludek.benes@oku-mb.cz

 
 
 

Poslední aktualizace:  30.4.2006
Poloha tohoto objektu
 

Středočeský kraj, ve městě Mladá Boleslav.
 
Zobrazit detailní polohu
 
toto je negarantovaný záznam ...


Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Popis

Na tomto místě bylo založeno, patrně koncem 10. století jedním z přemyslovských knížat jménem Boleslav, hradiště. V dalších staletích zde sídlili kasteláni jako představitelé panovnické moci. Po roce 1320 hradiště bylo přestavěno na gotický hrad, který přešel do rukou pánů z Michalovic. V roce 1334 ku hradu přeneseno z tzv. Podolce město. Na přelomu 15. a 16.století, za Tovačovských z Cimburka přestavěn v pozdně gotickém stylu, v polovině 16.století za Krajířů z Krajku přebudován na renesanční zámek. Za 30-leté války opuštěn, postupně chátral. V letech 1749-1783 zásadně přestavěn na kasárna, tehdy nabyl v podstatě dnešní podoby. Rakouská a československá armáda zde sídlila až do roku1952, s výjimkou let nacistické okupace, kdy zde dočasně byl internační tábor pro židovské občany. Později zde byl umístěn sklad textilu a od roku 1972 slouží areál hradu potřebám Okresního muzea. Od roku 1977 probíhala generální rekonstrukce, která však byla ukončena až v roce 1997. Většinu objektů zaujímají depozitáře, dílny, kanceláře a zejména výstavní prostory Okresního muzea. V areálu hradu sídlí také Státní okresní archiv. Nyní zde můžeme shlédnout stálou expozice „Památky minulosti“, která představuje průřez historickými a národopisnými sbírkami Okresního muzea. Archeologická a národopisná část jsou pojaty regionálně, zatímco u historických sbírek při výběru exponátů převažovalo hledisko historické a umělecké hodnoty a kvality. Expozice je rozvržena do osmi sálů: pravěk a středověk, 17. a 18.století, 19.století, 20.století, resp. interiér venkovského domu, řemesla a domácí potřeby, kroje a jejich součásti a zemědělství a lidová architektura.
 
K nejcennějším vystaveným předmětům patří keltské šperky a zbraně, pozdně barokní saský cín, zlaté i tylové čepce a malované skříně. Ve výstavní síni probíhají krátkodobé výstavy ze sbírek muzea, příležitostné, tématické a výtvarné.
 
Expozice

 • Ukázky grafiky, keramiky a exponátů z majoliky - Výstava představuje reprezentační výběr ze tří bohatých a cenných fondů. Grafická sbírka je prezentována jednak prostřednictvím ukázek krajinářské tvorby z 18. a z 1.poloviny 19. století, jednak několika "kreslířskými školami", tedy zjednodušenými vzory a návody, které měly za úkol napomoci při výuce kreslení zejména nezletilým i dospělým žákům ve šlechtických a bohatších měšťanských rodinách. Chybět nebudou ani drobné rytiny, které ve stejné době zdobily hromadně tištěné a rozšiřované modlitby k Panně Marii i k českým světcům a pamětní tisky, vydávané k významným církevním událostem a svátkům. Vystavené cínové předměty by měly reprezentovat celou škálu dekorativního a užitkového zboží z období od konce 16. do poloviny 19. století. Vedle běžného vybavení měšťanských domácností, tj. talířů, mís, konvic, lžic a naběraček, slánek, svícnů atd., mohou návštěvníci zhlédnout také honosnější nádoby s rytým dekorem, převážně cechovního původu. Nechybějí ani ukázky tzv. střeleckých talířů, jejichž produkcí prosluli ve 2. polovině 18. století zejména cínaři v Žitavě. Chrámové náčiní představují konvičky na mešní víno, nádobky na "věčné světlo", kropenky a zejména velké oltářní svícny.
  Pokud jde o sbírku keramiky, ponechali jsme tentokrát stranou porcelánové předměty, které byly vystaveny před dvěma lety, a soustředili jsme pozornost na výrobky z kameniny a z majoliky. Většina kameninových nádob, talířů a mís pochází z produkce českých manufaktur z 1. poloviny 19. století, najdeme zde však i typickou "tvrdou" německou kameninu ze 17. a 18. století, zejména charakteristické holby a konvice s modrošedým či hnědým dekorem a bohatě tvarovaným cínovým víčkem.
  Také část exponátů, vyrobených z majoliky, je německé a především saské provenience, nechybí však ani habánská majolika z jižní Moravy a jižního Slovenska, třebaže se její vznik datuje již do pozdního období 18. a počátku 19. století. Typický malovaný dekor v nádherných pastelových barvách je doslova pastvou pro oči všech návštěvníků.
  Umělecko-průmyslové sbírky mladoboleslavského muzea, jejichž součástí jsou i vystavené exponáty, pocházejí převážně z hromadných darů místních občanů či rodáků. Nejrozsáhlejší z nich věnoval v roce 1912 pražský průmyslník Vilém Fröhlich. Nejhodnotnější část cínových předmětů však patřila k majetku, který byl zabaven nacistickým funkcionářům, zatčeným v Mladé Boleslavi v květnu 1945.
 • Paměť města - Expozice, která částečně navazuje na úspěšnou a mezi mladoboleslavskými občany a zejména školní mládeží již bezpochyby dostatečně známou instalaci "Templum historicum et archaeologicum Boleslaviensis", je rozprostřena na ploše všech výstavních sálů v prvním poschodí tzv.Josefínského křídla hradu, tedy v místech, kde od roku 1991 do letošního jara mohli návštěvníci zhlédnout historickou část expozice "Památky minulosti".
  Právě provizorní charakter uvedené dřívější expozice, její technická nedokonalost a v neposlední řadě také pouze okrajová souvislost s městem a regionem vedly pracovníky muzea k rozhodnutí vytvořit zcela novou instalaci, zaměřenou na dějiny města. Pracovní tým, který se na přípravě a realizaci expozice podílel, tentokrát kromě odborníků na historii zahrnoval i výtvarníky, truhláře, elektrikáře a zástupce dalších oborů a řemesel, takže bylo k celému projektu přistoupit systematicky, podle osvědčených muzeologických zásad.
  Nač se tedy návštěvníci muzea mohou těšit? První část expozice je věnována historii mladoboleslavského hradu, a to jak jeho stavebnímu vývoji, tak i využití, které se průběhu staletí výrazně měnilo. Připomenuto je zejména dvousetleté období, kdy hrad sloužil několika armádám jako kasárna.
  Protože posledních třicet let je areál hradu využíván pro potřeby muzea, nechybí v expozici ani úsek, zaměřený jednak na dějiny muzejnictví v Mladé Boleslavi, jednak na činnost muzea a každodenní práci jeho zaměstnanců. Stejně jako v dalších částech expozice je i zde vše prezentováno převážně prostřednictvím originálních sbírkových předmětů a zajímavých obrazových i písemných dokumentů, přičemž "ploché" exponáty a zejména doprovodné texty jsou omezeny na minimum.
  V dalším sále se návštěvníci seznámí se stavebním vývojem Mladé Boleslavi a také s historií fungování města jako svébytného správního i samosprávného celku. Přestože k těmto tématům nebylo jednoduché najít atraktivní a návštěvnicky zajímavé exponáty, věříme, že se nám to podařilo.
  Bohatý společenský a zejména spolkový život v 19. a na počátku 20.století přibližuje expozice ve třetí místnosti. Na ni navazuje úsek, věnovaný historii mladoboleslavského školství, opět s důrazem na období 19.století, které znamenalo zásadní přelom v přístupu ke vzdělání.
  Bohatě a -jak věříme - i přitažlivě je v expozici zastoupen další významný jev v dějinách města v 18. a zejména v 19.století - rychlý rozvoj průmyslu a živností. Řada cenných předmětů i dokumentů provede návštěvníky složitým vývojem od vrcholného období cechovního řemesla až po definitivní vítězství továrního způsobu výroby.
  Závěr expozice tvoří ukázky vybavení měšťanských bytů v tomtéž časovém období včetně kuchyňského náčiní a drobného nábytku.
  Součástí expozice je rovněž sál pro dlouhodobé výstavy a malá místnost pro "minivýstavky", která bude věnována ukázkám drobných, ale pro návštěvníky bezpochyby přitažlivých sbírkových fondů. Jako první zde budou prezentovány historické fotografické přístroje z období od konce 19. století do 30. let 20. století a stará zvuková technika představená v řadě typů od mechanických hracích strojků přes fonograf až po gramofon.
  Muzeum Mladoboleslavska začíná také s novou koncepcí výstav. Mimo krátkodobých, jejichž počet se každoročně pohybuje kolem pěti a pro něž nadále bude sloužit menší výstavní místnost v přízemí, budou v nově vybaveném výstavním sále probíhat dlouhodobé tematické výstavy. První z nich s názvem "Baroko v Pojizeří" by měla návštěvníkům ukázat především umělecká díla a výrobky uměleckých řemesel od poloviny 17. do sklonku 18. století. Vystaven bude mj. i soubor plastik z dílny kosmonoské rodiny Jelínků, která po celé 18. století dodávala umělecká díla jak k výzdobě kostelů, tak i kamenné sochy k venkovní instalaci nejen na Mladoboleslavsko, ale do celých severovýchodních Čech. Dále budou prezentovány dobové tisky, nábytek, výtvarná díla či ukázky dovednosti uměleckých řemeslníků. K dokreslení dobové atmosféry vhodně poslouží i několik originálních dobových písemností.

 
Zajímavost

Model dřevěné zvonice z Jabkenic a statku z Velkých Všelis.
 
Kulturní akce


Nezobrazovat loňské akce ...

 • 06.12.2002 - 19.01.2003  Pohádkové vánoce   - od soboty 6. prosince 2002 bude ve výstavní síni Okresního muzea na mladoboleslavském hradě otevřena výstava „Pohádkové vánoce“, na které budou představeny tradiční loutky (marionety) ze sbírek muzea a také pestrá směsice loutek nejrůznějších typů a výtvarných stylů, používaná v inscenacích Divadla z půdy Františka Pešána, který je rovněž jejich autorem. K dokreslení vánoční atmosféry poslouží ukázky vánoční výzdoby včetně vyřezávaného betlému. Pro děti do deseti let je připravena soutěž; ti, kteří uhodnou, jaké pohádky vystavené loutky znázorňují, dostanou hodnotné ceny. Výstava potrvá do 19. ledna 2003 a bude otevřena denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin, 24. a 31. prosince pouze od 9 do 12 hodin.
 • 23.01.2003 16:00 - 23.02.2003  Okouzlení párou   - Okresní muzeum Mladá Boleslav zve všechny zájemce z řad odborníků i laické veřejnosti na výstavu Okouzlení párou, na které budou představeny fotografie Pavla a Michala Krausových, tématicky zaměřené na historii železnic a její prezentaci v současnosti. Výstava „Okouzlení párou“ bude ve výstavním sále na mladoboleslavském hradě slavnostně zahájena ve čtvrtek 23. ledna 2003 v 1600. Při vernisáži promluví dr. Ludvík Losos, kterého s oběma autory pojí příbuzenské vztahy a navíc i celoživotní láska k železnicím. Hudební program zajistí skupina tradičního jazzu Scott Joplin Revival Band. Výstava bude přístupná až do 23. února 2003, a to denně mimo pondělí, od 900 do 1200 a od 1300 do 1600.

  Pavel Kraus se narodil v Mladé Boleslavi v roce 1930 v rodině lékaře židovského původu. Jeho otec zahynul v koncentračním táboře v Osvětimi a rodina byla následně vypovězena do Mnichova Hradiště. Později se odstěhovala do Prahy, kde Pavel Kraus i jeho sestra Eva navštěvovali reálné gymnázium, které však podle tehdy platných nacistických rasových předpisů museli po třech letech opustit. Po osvobození republiky se Krausovi vrátili do Mladé Boleslavi a pokračovali ve studiu na zdejším gymnáziu. Pavel Kraus se po maturitě přihlásil na lékařskou fakultu univerzity Karlovy a studia úspěšně zakončil promocí v roce 1955. V dalších letech působil jako vědecký pracovník Výzkumného ústavu tuberkulózy, v roce 1966, již jako kandidát věd, přešel do Výzkumného ústavu farmacie a biochemie v Praze. V této době již díky četný vědeckým publikacím v domácích i zahraničních časopisech patřil k uznávaným odborníkům. Původně „legální“ vědecká stáž v německém Marburgu se v roce 1969 v důsledku aktuální politické situace změnila v dlouholetou emigraci. Pavel Kraus přednášel na zdejší univerzitě až do roku 1997 (od roku 1980 v hodnosti docenta). Po odchodu na odpočinek žil ve vesnici Langenstein, kde také 4. ledna 2001 zemřel.
  Kromě medicíny, která pro něj byla povoláním i velkou životní láskou, se věnoval ze záliby také řadě dalších oborů. Byl milovníkem klasické hudby, skvělým kuchařem, především však již od raného mládí nadšeným a kvalitním fotografem. Tématika jeho snímků byla velice různorodá, od krajinných motivů přes zátiší až po architekturu. Rád střídal fotografické techniky a experimentoval v ateliéru, kde měnil strohý fotografický záznam v umělecké dílo.
  Prostředí historických železnic jej zaujalo až na sklonku života, v roce 1996, kdy se se svým synem zúčastnil nostalgické jízdy parních lokomotiv z Kolína nad Rýnem do pohoří Eifel. V dalších letech propadla nové lásce celá rodina a výsledkem tohoto nadšení jsou stovky fotografií, převážně z německých a českých tratí a železničních muzeí. Část z nich pochází z objektivu Michala Krause, který se narodil v Praze v roce 1961 a vztah k zachycení reality přes objektiv fotoaparátu zdědil po otci už od mládí.

  Na výstavě bude možno zhlédnout pouze malý zlomek z rozsáhlého fotografického díla obou autorů, představující však bezpochyby jeho nejkvalitnější část. Jeho vhodným doplňkem jistě budou modely vláčků ze soukromé sbírky, mezi nimiž nebudou chybět ani výrobky továrny Ladislava Kotka z Krnska, které se proslavily zejména v meziválečném období pod značkou Stella. Okresní muzeum navíc obohatí obsahovou stránku výstavy několika historickými fotografiemi regionálních železničních tratí a objektů ze svých sbírek.
 • 27.02.2003 09:00 - 13.04.2003  Výstava historických hodin   - vše kolem nás se pohybuje v čase. Čas vymezuje jednotlivé úseky našeho každodenního bytí, od ranního zvonění budíku až po jeho opětovné večerní nastavení. Naši dávní předci pojímali čas zcela jinak nežli my na prahu 21. století. Jim stačilo jednoduché rozdělení denního času na dobu svítání, dopoledne, odpoledne a večera. Avšak stále rychleji se rozvíjející lidská společnost začala vyžadovat přesnější určení času - tak na konci středověku byl už den rozdělen na hodiny. Novověk s jeho rozmachem průmyslu, dopravy a vědy potřeboval ještě dokonalejší určení přesného času - hodina dostala minuty a i ty se dále rozdělily na sekundy. Nám už nestačí ani tento tak drobný, prakticky nezachytitelný okamžik jako je jedna sekunda a tak čas měříme podle potřeby na desetiny, setiny či ještě drobnější úseky.
  Tikají a tikají... tak byla nazvána výstava historických hodin, hodin z dob, kdy minuta nebyla tak „závratně“ dlouhou, jak je tomu dnes. Výstavu připravilo Okresní muzeum v Mladé Boleslavi ve spolupráci s Okresním vlastivědným muzeem v České Lípě ze sbírek obou muzeí. Vystaveny budou různé typy hodin především z období 18. a 19. století - od barokních, přes empírové a klasicistní až po secesní.

  Výstavu historických hodin instalovanou ve výstavním sále muzea na mladoboleslavském hradě je možné navštívit od 27. února až do 13. dubna každý den mimo pondělí, vždy od 900 do 1200 a od 1300 do 1600.
 • 04.06.2003 16:00 - 29.06.2003  Fotografické pohledy na Burgundský kanál (1873 - 2002)   - Maison de Bourgogne, Regionální rada Burgundska, Středočeský kraj, Muzeum Mladoboleslavska, Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv v Mladé Boleslavi - Vás srdečně zvou na výstavu „Fotografické pohledy na Burgundský kanál (1873 - 2002)“. Slavnostní zahájení výstavy se koná ve výstavním sále archivu na hradě v Mladé Boleslavi ve středu 4. června 2003 v 16,00. Výstava potrvá do 29. června 2003. Otevřeno denně mimo pondělí 9,00-12,00, 13,00-17,00.
   
  V rámci přátelských styků Středočeského kraje a Burgundska připravilo Maison de Bourgogne, oficiální zastoupení tohoto regionu v Praze, spolu s Regionální radou Burgundska, Muzeem Mladoboleslavska a Státním oblastním archivem v Praze-Státním okresním archivem v Mladé Boleslavi zajímavou výstavu Fotografické pohledy na Burgundský kanál 1873-2002. Výstava navazuje na obdobné akce, které v minulých měsících proběhly na několika místech Středočeského kraje a setkaly se vždy s velkým a vesměs kladným ohlasem.
  Burgundský plavební kanál spojuje jižní část Atlantského oceánu a se západním výběžkem Středozemního moře a představuje nesmírně užitečnou vodní dopravní cestu v délce 242 km, která umožňuje dopravu zboží do francouzského vnitrozemí a zároveň pro menší lodě představuje výrazné zkrácení trasy ke středomořským přístavům.
  Myšlenka vybudovat obdobný kanál se poprvé objevila již na počátku 17.století, k její realizaci však došlo teprve v roce 1832.
  O 41 let později, v roce 1873, zadala státní silniční správa třem významným dobovým fotografům úkol vyhotovit záběry, které zprostředkují každodenní život na kanálu. V jejich stopách se v dalších desetiletích vydali další reportéři, ale také umělci, mezi nimiž nechyběl ani jeden z nejvýznamnějších světových fotografů 20. století Henri Cartier-Bresson. Postupně se tak vytvořila rozsáhlá sbírka dokumentárních i uměleckých snímků. Výběr z této bohaté kolekce bude představen na výstavě, která bude ve výstavní síni Státního okresního archivu na mladoboleslavském hradě.
 • 07.06.2003 08:00  Po horním toku Jizery   - vlastivědná společnost Mladoboleslavska pořádá v sobotu 7. června 2003 autobusový zájezd „Po horním toku Jizery“, který všem zájemcům přiblíží přírodní krásy i historické zajímavosti tohoto regionu.
  Sraz účastníků bude v 8,00 u bufetu „Dřevák“ na autobusovém nádraží v Mladé Boleslavi, odkud trasa zájezdu povede nejprve k pramenům Jizery na známou lokalitu Jizerka. Po krátké procházce po okolí bude následovat zastávka u dřevěného kostela v Kořenově a poté návštěva Vysokého nad Jizerou a především zdejšího Vlastivědného muzea s expozicí dějin lyžování v Krkonoších, lidových řemesel, malovaného nábytku a s dalšími atraktivními exponáty. Odpolední program obsahuje výlet Riegrovou stezkou z okraje Semil do Spálova, která prochází místy, kde Jizera ve skalnatém kaňonu vytváří nádherné přírodní scenérie. Účastníci, kteří si netroufají na poměrně náročnou pěší trasu, budou moci tento úsek absolvovat v autobusu a zhlédnout např. okolí Bozkova.
  V případě špatného počasí bude program pochopitelně upraven a pěší úseky budou nahrazeny např. návštěvou galerie v Malé Skále. Předpokládaný čas návratu do Mladé Boleslavi je mezi 16,00 - 17,00.
  Členové VSM pojedou jako vždy zdarma, cena pro ty, kteří zatím nemají členskou průkazku, obnáší 70,- Kč. K účasti na zájezdu je potřeba přihlásit se v Muzeu Mladoboleslavska na hradě u p.Laurýnové, č. tel.: 326 325 616, kde také zájemci obdrží veškeré potřebné informace.
 • 11.06.2003 17:00 - 14.09.2003  Pivo a hospoda   - z historie pivovarnictví a pohostinství v Pojizeří. Výstava bude otevřena ve středu 11. 6. v 17,00 na mladoboleslavském hradě a bude přístupná do 14. 9. 2003.
  Během výstavy se budou na nádvoří hradu se svým pivem prezentovat pivovary Klášter Hradiště (11. 6.), Podkováň (26. 6.), Dětenice (10. 7.), Svijany (14. 8.), Malý Rohozec (28. 8.), Protivín, Havlíčkův Brod a Nymburk.
  Historie výroby piva je stará téměř 5 000 let. Souvisela s pěstováním obilí, především ječmene a pšenice. Již koncem 3. tisíciletí před naším letopočtem znali pivo Sumerové a Babyloňané. Pivo vyráběli i staří Egypťané, bylo známé u Židů, kteří již používali při jeho výrobě chmel. Pivo bylo spojené se životem různých národů euroasijských stepí, s životem Iberů, Keltů, i obyvatel staré Británie. Staří Germáni považovali pivo za opravdový nápoj statečných mužů, vínem opovrhovali. Aristoteles dokládá, že pivo vařili od nejstarších dob i Slované, rovněž u starých Čechů patřilo pivo vedle medoviny k nejoblíbenějšímu nápoji.
  Ve středověku byla výroba piva významnou živností. Vedle šlechty získávali právo vařit pivo i měšťané. Pivo bylo již v dávné historii nejen hlavním nápojem lidu, ale bylo také důležitou součástí při přípravě různých pokrmů. Staročeská snídaně byla bez piva či pivní polévky nemyslitelná. Snídal se chléb se sýrem a syrovátkou nebo se připíjelo řídké pivo. Často se snídal i chléb nalámaný do piva. Měšťané snídali teplé pivo s pomazanými topinkami. Na pivě se upravovalo různé maso, z piva se připravovaly různé šťávy a omáčky. Pivo bylo doporučováno jako sílící prostředek, po kterém „dříve zhublí ztučněli“. Pivo bylo a je doporučováno při urologických onemocněních, bylo doporučováno jako protilék při některých epidemiích, např. choleře. I dnes uznávají odborníci, že pití piva v rozumné míře lidskému organismu prospívá. Jak důležitou úlohu ve stravě člověka pivo mělo dokládá i rčení, že „pivo je tekutý chléb“.
  S pivem je pevně spjata hospoda. V českém životě měla a i dnes má významnou úlohu. Hospoda byla a je místem, kde se lidé setkávají, kde se odbývá mnoho kulturních a společenských akcí, byla a je místem, kde se navazují přátelství, kde se uzavírají mnohé obchody.
  Pivo i hospoda jsou nesmazatelně zapsány v historii i v současném životě našeho národa. Muzeum Mladoboleslavska připravilo výstavu "Pivo a hospoda". Ta seznámí návštěvníky s historii pivovarnictví a pohostinství v Pojizeří. Vystavené předměty na mladoboleslavském hradě, které jsou spojeny s výše uvedeným tématem, provázely důležitou část života našich předků.
  V případě dalších informací o výstavě i akcích s ní spojených - tel. 777 824924 (Jermář).
 • 13.09.2003 09:00  Staročeský jarmark   - kulturní a společenské středisko „Svět“ Mladá Boleslav zvou na Staročeský jarmark, který se koná v sobotu 13. září 2002 od 9,00 do 17,00 na nádvoří hradu v Mladé Boleslavi.
  Prodej tradičního zboží z přírodních materiálů, předvádění výrobních technik, bohaté občerstvení, prezentace pivovarů.
  Kulturní program:
    9,30 - 10,00: taneční a pěvecký soubor Šafrán
  10,00 - 11,00: loutkové divadlo Františka Pešána
  11,00 - 11,30: taneční a pěvecký soubor Hořeňák
  11,30 - 12,00: pohádka pro nejmenší s živými zvířátky
  12,00 - 13,00: Divadýlko na dlani
  13,30 - 14,00: taneční a pěvecký soubor Hořeňák
  14,00 - 15,00: loutkové divadlo Františka Pešána
  15,00 - 15,30: pohádka pro nejmenší s živými zvířátky
  15,30 - 16,30: taneční a pěvecký soubor Šafrán
   
  Vstupné: 20,- plné, 10,- snížené, platí i jako vstupenka do muzea.
 • 18.09.2003 - 30.11.2003  Staré obrázky boleslavské   - od 18. září do 30. listopadu 2003 bude v Muzeu Mladoboleslavska otevřena výstava fotografií s názvem Staré obrázky boleslavské. Výstava přestavuje výběr z několika stovek snímků, které v rozmezí let 1890-1910 vytvořil boleslavský rodák, fotograf-amatér Václav František Rudolf.
  Rudolf pracoval dlouhá léta na mladoboleslavském městském úřadě, ale mimo úřednické kariéry rozvíjel i řadu svých velice pestrých zájmů. Byl aktivním členem a později i ředitelem zdejšího ochotnického spolku Kolár, angažoval se v činnosti pěveckého spolku Boleslav. Mezi jeho další koníčky patřilo malování, věnoval se rovněž elektrotechnice a patřil k aktivním propagátorům sportu, především cyklistiky. Pravidelně také zasílal články do různých regionálních novin a časopisů. Svou publikační činnost dovršil vydáním knihy vzpomínek na Mladou Boleslav ve 2. polovině 19. století nazvanou Staré obrázky boleslavské.
  Ve výčtu Rudolfových zájmů patřilo významné místo také fotografování; snímky, které pořídil, jsou vlastně prvními známými dochovanými amatérskými fotografiemi Mladé Boleslavi. Dokumentoval na nich různé části města i jeho postupné proměny - rostoucí novostavby stejně jako budovy určené ke zbourání. Na Rudolfových fotografiích nechybí ani významné události v životě města - např. církevní a spolkové slavnosti, každodenní ruch ulic či různé lidské typy. Většina Rudolfových snímků zřejmě vznikla pouze z jeho zájmu, některé však možná i na objednávku - řada jeho snímků byla použita v dobových publikacích vydaných městem a také na několika pohlednicích.
  Z Rudolfovy rozsáhlé fotografické činnosti se ve sbírkách muzea nachází pouze několik desítek pozitivů, ale zato přes 800 skleněných negativů. V roce 2001 byla vybraná část z těchto negativů odborně přefotografována a převedena do digitální podoby. Díky tomuto kroku je nyní možné vystavit mnohé dosud nepublikované Rudolfovy snímky.
 • 23.10.2003 16:00  nová expozice   - ve výstavních prostorách muzea na mladoboleslavském hradě bude slavnostně otevřena nová stálá expozice "Paměť města". (viz. expozice)
 • 04.12.2003 - 01.02.2004  Výstava "Pojďte si hrát"   - výstava hraček zpřístupněna na mladoboleslavském hradě. Návštěvníci si budou moci prohlédnout různé typy hraček a her z období od počátku 20. století až do nedávné minulosti. Vystaveny budou hračky ze sbírek Muzea Mladoboleslavska, Regionálního muzea Mělník a Muzea hraček v Benátkách nad Jizerou. Nejen pro malé návštěvníky je přímo ve výstavním sále připraven hrací koutek, kde si mohou nejen pohrát, ale i číst si z pohádkových knížek, malovat si nebo vystřihovat. Výstava bude otevřena denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.
 • 05.02.2004 - 29.02.2004  Výstava výtvarníků   - muzeum mladoboleslavska Vás zve na výstavu mladoboleslavských výtvarníků Hana Antošová, Jitka Blechová, Zdeněk Gola, Stanislav Kovář, Stanislava Králová, Vladislav Krédl, Luděk Maňásek,Jolana Nováková, Mirka Procházková, Aleš Pudil (host), Eva Ševců, Marie Tomášová, která se konná ve výstavní síni Muzea na Mladoboleslavském hradě. Slavnostní vernisáž výstavy uvedou ve čtvrtek 5. února 2004 v 1600 PhDr.Luděk Beneš a PhDr.Karel Herčík. Účinkují žáci Základní umělecké školy v Mladé Boleslavi pod vedením prof.Josefa Nováka.
 • 02.03.2005 - 03.04.2005  František Pešán - loutky a scénografie; Jiří Pešán - koláže a obrazy.   Ve středu 2. března 2005 v 17 hodin bude ve výstavní sále Muzea Mladoboleslavska na hradě slavnostně zahájena výstava nejnovějších prací dvou známých regionálních výtvarníků. Výstava bude otevřena denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.
 • 30.03.2005 16:00  Konec druhé světové války. Otázky a problémy   Vlastivědná společnost Mladoboleslavska zve všechny zájemce o novodobou historii naší země a o problematiku 2. světové války na přednášku předního českého historika, prof.Roberta Kvačka . Přednáška se koná v sále Kulturního střediska "Svět" v Tylově ulici v Mladé Boleslavi
 • 13.04.2005 - 24.07.2005  Obnovená krása věcí   Výstava: Restaurované předměty ze sbírek muzea
 • 16.04.2005  Prohlídka zámku Stránov.   Pořádá Vlastivědná společnost Mladoboleslavska: sraz v 9,30 před zámkem; možný odjezd vlakem v 8,53 z hlavního nádraží v Mladé Boleslavi do stanice Krnsko
 • 14.05.2005  Autobusový výlet na Novopacko (Nová Paka, Pecka, Miletín)   Odjezd v 8,00 hodin od autobusového nádraží v Mladé Boleslavi. Přihlášky do 10.5. 2005 u p.Laurýnové v Muzeu Mladoboleslavska, tel. 326 325 616, pořádá: Vlastivědná společnost Mladoboleslavska
 • 20.05.2005  Mladoboleslavská muzejní noc   -akce proběhne od 19 do 24 hodin. Podílejí se Muzeum Mladoboleslavska, Kulturní středisko "Svět" (Galerie Templ) a Škoda Auto Muzeum
 
Otevírací doba

květen - září: denně kromě pondělí 900 - 1200, 1300 - 1700
říjen - duben: denně kromě pondělí 900 - 1200, 1300 - 1600
Jindy pouze po předchozí dohodě.
 
Vstupné

15,- plné * 5,- snížené
 
Prohlídkové okruhy

Samostatně nebo s průvodcem po dohodě, 60 min., nejvíce 40 návštěvníků.
 
Doplňkové služby

Rezervace prohlídek, prodej upomínkových předmětů
 
Foto, kamera

ne * ne
 
Bez bariér

ano
 
Parkování

100 m * 100 m
 
Provozovatel

Okresní muzeum Mladá Boleslav
 
Vlakbus

Stanice bus: Mladá Boleslav ČSAD (150 m)
Stanice vlak: Mladá Boleslav, město (150 m)
Vyhledat autobusové spojení
Vyhledat vlakové spojení

 
 

  


 • Restaurace Galatea
Restaurace s kapacitou 52 míst u stolu, 12 na baru a 40 na terase, s nabídkou jídel české, krajové i mezinárodní kuchyně.
 • Krátká pracovní i společenská jednání uspokojí lobby bar.
 • Salonek slouží pro slavnostní příležitosti i pro pracovní jednání.
 • V přilehlé dvorance je možno uspořádat společenské akce.

 
Telefon:326 721 920 
Podrobnější údaje >>>

Podrobnější
údaje >>>
Adresa:Pod Koupalištěm 881, Mladá Boleslav
Email:hotel@galatea.cz
Jazyky
menu:
Cz, De, En
Jazyky
obsluha:
Cz, De, En
Rezervace:telefon, email
Ceny:0 - 0
Otevřeno:

 
Vyhledat další možnosti stravování ...
 


 • Penzion Vinný restaurant Lázeňská
Penzion a vinný restaurant se nachází v klidné vilové čtvrti Staré Boleslavi, nedaleko lesoparku a tenisových kurtů, pouze 10 minut od Prahy a metra Černý most. Všechny pokoje mají sociální zařízení, parkování zajištěno.
 
Telefon:326 911 147 
Podrobnější údaje >>>

Podrobnější
údaje >>>
Adresa:Lázeňská 683, Stará Boleslav - Brandýs nad Labem
Email: votrubapetr@seznam.cz
Jazyky:Cz, De, En, Ru
Rezervace:telefon, email
Ceny:800
Kapacita:8+4

 
Vyhledat další možnosti ubytování ...
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
   Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
 
   Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
   Všechna práva vyhrazena © 2000-2015